Cám cảnh giáo viên hợp đồng

Do bị cắt hợp đồng lao động, giáo viên này đã phải đi bán mía.
Do bị cắt hợp đồng lao động, giáo viên này đã phải đi bán mía.
Do bị cắt hợp đồng lao động, giáo viên này đã phải đi bán mía.
Lên top