Cấm bán hàng ăn uống tại chỗ, nhiều lao động tự do Đà Nẵng lại thất nghiệp

Hàng quán đóng cửa trở lại khiến người lao động tự do thất nghiệp. Ảnh: TT
Hàng quán đóng cửa trở lại khiến người lao động tự do thất nghiệp. Ảnh: TT
Hàng quán đóng cửa trở lại khiến người lao động tự do thất nghiệp. Ảnh: TT
Lên top