CHỦ TỊCH CĐCS TIÊU BIỂU CẤP TỔNG LIÊN ĐOÀN NĂM 2019 NGUYỄN THỊ NGUYỆT:

Cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao đời sống người lao động

Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công CĐCS Cty Cổ Phần In Điện Biên Nguyễn Thị Nguyệt nhận Bằng khen nữ công tiêu biểu toàn quốc tháng 2.2019. Ảnh: NVCC
Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công CĐCS Cty Cổ Phần In Điện Biên Nguyễn Thị Nguyệt nhận Bằng khen nữ công tiêu biểu toàn quốc tháng 2.2019. Ảnh: NVCC
Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công CĐCS Cty Cổ Phần In Điện Biên Nguyễn Thị Nguyệt nhận Bằng khen nữ công tiêu biểu toàn quốc tháng 2.2019. Ảnh: NVCC
Lên top