Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk:

Cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều đoàn viên, người lao động

Người lao động ở tỉnh Đắk Lắk đầu tư trang thiết bị phục vụ tưới tiêu để cải thiện năng suất cây trồng, từng bước ổn định cuộc sống. Ảnh: Bảo Trung
Người lao động ở tỉnh Đắk Lắk đầu tư trang thiết bị phục vụ tưới tiêu để cải thiện năng suất cây trồng, từng bước ổn định cuộc sống. Ảnh: Bảo Trung
Người lao động ở tỉnh Đắk Lắk đầu tư trang thiết bị phục vụ tưới tiêu để cải thiện năng suất cây trồng, từng bước ổn định cuộc sống. Ảnh: Bảo Trung
Lên top