Cải thiện an toàn vệ sinh lao động cho lao động trẻ

Các đại biểu trẻ tham gia diễn đàn. Ảnh: Quế Chi
Các đại biểu trẻ tham gia diễn đàn. Ảnh: Quế Chi
Các đại biểu trẻ tham gia diễn đàn. Ảnh: Quế Chi