Cái Tết lạ lẫm của công nhân trong khu cách ly ở Hải Dương

Khu cách ly cho hơn 900 công nhân ở Hải Dương. Ảnh: Công nhân cung cấp
Khu cách ly cho hơn 900 công nhân ở Hải Dương. Ảnh: Công nhân cung cấp
Khu cách ly cho hơn 900 công nhân ở Hải Dương. Ảnh: Công nhân cung cấp
Lên top