Cái ôm của Thủ tướng!

Niềm vui của Nguyễn Gia Thái khi đón nhận cái ôm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào buổi gặp gỡ công nhân lao động ngày 30.4.2016. Ảnh: P.V
Niềm vui của Nguyễn Gia Thái khi đón nhận cái ôm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào buổi gặp gỡ công nhân lao động ngày 30.4.2016. Ảnh: P.V
Niềm vui của Nguyễn Gia Thái khi đón nhận cái ôm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào buổi gặp gỡ công nhân lao động ngày 30.4.2016. Ảnh: P.V
Lên top