Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội phải tiến hành đồng bộ, toàn diện

Hiện nay có gần 3 triệu người cao tuổi được hưởng lương hưu và BHXH hằng tháng. Ảnh: Hải Nguyễn
Hiện nay có gần 3 triệu người cao tuổi được hưởng lương hưu và BHXH hằng tháng. Ảnh: Hải Nguyễn
Hiện nay có gần 3 triệu người cao tuổi được hưởng lương hưu và BHXH hằng tháng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top