Cách xác định mốc thời gian tính tuổi trẻ em để hưởng hỗ trợ COVID-19

Việc xác định tuổi trẻ em để được hưởng chế độ theo Quyết định 23 được xác định theo 2 phương án. Ảnh minh hoạ: LDO
Việc xác định tuổi trẻ em để được hưởng chế độ theo Quyết định 23 được xác định theo 2 phương án. Ảnh minh hoạ: LDO
Việc xác định tuổi trẻ em để được hưởng chế độ theo Quyết định 23 được xác định theo 2 phương án. Ảnh minh hoạ: LDO
Lên top