Cách tính tiền lương làm thêm giờ của giáo viên

Năm học mới bắt đầu, giáo viên dạy thêm giờ là điều không tránh khỏi. Vậy tính tiền lương thế nào đối với giáo viên dạy thêm giờ?. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Phượng
Năm học mới bắt đầu, giáo viên dạy thêm giờ là điều không tránh khỏi. Vậy tính tiền lương thế nào đối với giáo viên dạy thêm giờ?. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Phượng
Năm học mới bắt đầu, giáo viên dạy thêm giờ là điều không tránh khỏi. Vậy tính tiền lương thế nào đối với giáo viên dạy thêm giờ?. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Phượng
Lên top