Cách tính ngày nghỉ phép trong trường hợp đặc biệt thế nào?

Với quy định mới, NLĐvà doanh nghiệp biết NLĐ có đủ điều kiện hưởng ngày phép trong tháng hay không. Ảnh Nam Dương
Với quy định mới, NLĐvà doanh nghiệp biết NLĐ có đủ điều kiện hưởng ngày phép trong tháng hay không. Ảnh Nam Dương
Với quy định mới, NLĐvà doanh nghiệp biết NLĐ có đủ điều kiện hưởng ngày phép trong tháng hay không. Ảnh Nam Dương
Lên top