Cách nào bảo vệ tính mạng công nhân môi trường?

Cần đảm bảo an toàn cho công nhân vệ sinh làm việc. Ảnh: THÙY LINH
Cần đảm bảo an toàn cho công nhân vệ sinh làm việc. Ảnh: THÙY LINH
Cần đảm bảo an toàn cho công nhân vệ sinh làm việc. Ảnh: THÙY LINH
Lên top