Cách ly y tế công ty có hơn 20.000 lao động để chống dịch COVID-19

Công nhân Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam bỏ ra về sau khi có thông tin có nhiều ca nghi nhiễm COVID-19. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam bỏ ra về sau khi có thông tin có nhiều ca nghi nhiễm COVID-19. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam bỏ ra về sau khi có thông tin có nhiều ca nghi nhiễm COVID-19. Ảnh Đức Long
Lên top