Cách ly 14 ngày với NLĐ từ vùng có dịch viruscorona đến Bình Dương làm việc

NLĐ tại Bình Dương được trang bị khẩu trang làm việc để phòng ngừa lay nhiễm Virus Corona
NLĐ tại Bình Dương được trang bị khẩu trang làm việc để phòng ngừa lay nhiễm Virus Corona
NLĐ tại Bình Dương được trang bị khẩu trang làm việc để phòng ngừa lay nhiễm Virus Corona
Lên top