Cách lập danh sách xét duyệt đối tượng nhận hỗ trợ COVID-19 tại TPHCM

Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập... nằm trong đối tượng được hưởng trợ cấp đợt 3 tại TPHCM. Ảnh minh họa: M.Hương
Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập... nằm trong đối tượng được hưởng trợ cấp đợt 3 tại TPHCM. Ảnh minh họa: M.Hương
Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập... nằm trong đối tượng được hưởng trợ cấp đợt 3 tại TPHCM. Ảnh minh họa: M.Hương
Lên top