Cách làm hay của LĐLĐ TP. Hà Nội trong hỗ trợ “Mái ấm CĐ”

Niềm vui của CBCĐ và đoàn viên được hỗ trợ "Mái ấm CĐ" trong một lễ bàn giao "Mái ấm CĐ" do LĐLĐ huyện Gia Lâm tổ chức trong năm 2016.
Niềm vui của CBCĐ và đoàn viên được hỗ trợ "Mái ấm CĐ" trong một lễ bàn giao "Mái ấm CĐ" do LĐLĐ huyện Gia Lâm tổ chức trong năm 2016.