Cách chống dịch COVID độc lạ: "Tôi là An, tôi sẽ luôn đeo khẩu trang"

Ảnh: Nguyễn Minh Vũ
Ảnh: Nguyễn Minh Vũ
Ảnh: Nguyễn Minh Vũ
Lên top