Các phong trào thi đua cần có nội dung, tiêu chí cụ thể

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Lên top