Các nghề, công việc ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản của lao động nam

Luật quy định có 11 nghề, công việc ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản của lao động nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Luật quy định có 11 nghề, công việc ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản của lao động nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Luật quy định có 11 nghề, công việc ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản của lao động nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top