Các khu công nghiệp ở Đà Nẵng chống dịch khẩn trương như “thời chiến”

Chia ô phòng ăn để phòng, chống dịch ở Cty TNHH Pi Vina (Đà Nẵng). 
Ảnh: Cẩm Thơ
Chia ô phòng ăn để phòng, chống dịch ở Cty TNHH Pi Vina (Đà Nẵng). Ảnh: Cẩm Thơ
Chia ô phòng ăn để phòng, chống dịch ở Cty TNHH Pi Vina (Đà Nẵng). Ảnh: Cẩm Thơ
Lên top