Các khu công nghiệp miền Trung quyết liệt 5K chống dịch

Kiểm tra thân nhiệt CNLĐ tại Công ty CP An Hưng (Phú Yên). Ảnh: Phương Linh
Kiểm tra thân nhiệt CNLĐ tại Công ty CP An Hưng (Phú Yên). Ảnh: Phương Linh
Kiểm tra thân nhiệt CNLĐ tại Công ty CP An Hưng (Phú Yên). Ảnh: Phương Linh
Lên top