Các khoản tiền người lao động được hưởng khi không có trợ cấp thôi việc

Người lao động không có trợ cấp thôi việc nhưng vẫn được hưởng các khoản tiền: trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Người lao động không có trợ cấp thôi việc nhưng vẫn được hưởng các khoản tiền: trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Người lao động không có trợ cấp thôi việc nhưng vẫn được hưởng các khoản tiền: trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Lên top