Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các KCN tỉnh Hà Nam: Bức bách nhu cầu nhà ở cho công nhân