Các KCN tỉnh Hà Nam: Bức bách nhu cầu nhà ở cho công nhân