Các KCN tỉnh Bắc Ninh: Trên 99% lao động trở lại làm việc

Lên top