Các KCN ở Hải Phòng chủ động biện pháp phòng dịch COVID-19

Kiểm soát thân nhiệt nghiêm ngặt tại khu vực lối vào Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam tại Hải Phòng (ảnh chụp tối 26.4). Ảnh: MD
Kiểm soát thân nhiệt nghiêm ngặt tại khu vực lối vào Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam tại Hải Phòng (ảnh chụp tối 26.4). Ảnh: MD
Kiểm soát thân nhiệt nghiêm ngặt tại khu vực lối vào Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam tại Hải Phòng (ảnh chụp tối 26.4). Ảnh: MD
Lên top