Các đồng chí Nguyễn Đức Chung, Bùi Huyền Mai ký Chương trình phối hợp

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu, đánh giá cao kết quả Chương trình phối hợp giữa UBND Thành phố và LĐLĐ Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, đặc biệt là các chương trình đối thoại với CNLĐ. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu, đánh giá cao kết quả Chương trình phối hợp giữa UBND Thành phố và LĐLĐ Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, đặc biệt là các chương trình đối thoại với CNLĐ. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu, đánh giá cao kết quả Chương trình phối hợp giữa UBND Thành phố và LĐLĐ Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, đặc biệt là các chương trình đối thoại với CNLĐ. Ảnh: Hải Anh
Lên top