Các doanh nghiệp tại Đồng Nai cần tuyển dụng 40.000 lao động

Doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đăng biển tuyển dụng lao động. Ảnh: Minh Châu
Doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đăng biển tuyển dụng lao động. Ảnh: Minh Châu
Doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đăng biển tuyển dụng lao động. Ảnh: Minh Châu
Lên top