Ninh Bình:

Các doanh nghiệp nỗ lực thực hiện mục tiêu kép

Hầu hết công ty, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất. Ảnh: Nguyễn Trường
Hầu hết công ty, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất. Ảnh: Nguyễn Trường
Hầu hết công ty, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top