Các doanh nghiệp Khu Công nghiệp Vĩnh Phúc trao quà tại Hà Tĩnh

Trao quà của các doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc cho các đoàn viên bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Trao quà của các doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc cho các đoàn viên bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Trao quà của các doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc cho các đoàn viên bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lên top