Các doanh nghiệp đảm bảo nhập cảnh hợp pháp, an toàn cho người lao động

Người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: T.L
Người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: T.L
Người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: T.L
Lên top