Các DN trong khu công nghiệp: Tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19

Công nhân Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (tỉnh Bắc Giang) được đo thân nhiệt tại nơi làm việc. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (tỉnh Bắc Giang) được đo thân nhiệt tại nơi làm việc. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (tỉnh Bắc Giang) được đo thân nhiệt tại nơi làm việc. Ảnh: Bảo Hân
Lên top