Bình Phước:

Các công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đã phục hồi sức khỏe