Các công đoàn ngành Hà Tĩnh ủng hộ thực phẩm cho người dân miền Nam

Nhu yêu phẩm mà các công đoàn ngành Hà Tĩnh quyên góp, tập kết để ủng hộ đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: CĐ.
Nhu yêu phẩm mà các công đoàn ngành Hà Tĩnh quyên góp, tập kết để ủng hộ đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: CĐ.
Nhu yêu phẩm mà các công đoàn ngành Hà Tĩnh quyên góp, tập kết để ủng hộ đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: CĐ.
Lên top