Các chương trình hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN: CN tự nguyện ủng hộ 1 ngày lương

Đoàn viên, người lao động Công ty Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn (Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP) thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: CĐTVN
Đoàn viên, người lao động Công ty Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn (Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP) thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: CĐTVN
Đoàn viên, người lao động Công ty Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn (Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP) thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: CĐTVN
Lên top