Các Chương trình hỗ trợ công nhân, người lao động của tổ chức Công đoàn: Đúng và trúng thời điểm

Cán bộ LĐLĐ tỉnh Long An trao quà cho CNLĐ khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Long An trao quà cho CNLĐ khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Long An trao quà cho CNLĐ khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Lên top