Các CĐCS Quốc Oai trồng mới tuyến đường hoa

Tuyến đường hoa Công đoàn. Ảnh: Q.Bảy
Tuyến đường hoa Công đoàn. Ảnh: Q.Bảy
Tuyến đường hoa Công đoàn. Ảnh: Q.Bảy
Lên top