Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các CĐCS KCN tỉnh Hòa Bình chi 1,365 tỉ đồng tổ chức vui Trung thu cho con CNLĐ