Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các CĐ trong Bộ Công thương đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ UBKT CĐ