Các cấp Công đoàn Yên Bái hướng đến ngày bầu cử

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Yên Bái trao tặng quà cho đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Yên Bái. Ảnh: Quyết Thắng
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Yên Bái trao tặng quà cho đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Yên Bái. Ảnh: Quyết Thắng
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Yên Bái trao tặng quà cho đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Yên Bái. Ảnh: Quyết Thắng
Lên top