Các cấp công đoàn với công tác an sinh xã hội, đoàn kết dân tộc

Công nhân Công ty Cổ phần Giày Hồng Bảo làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân Công ty Cổ phần Giày Hồng Bảo làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân Công ty Cổ phần Giày Hồng Bảo làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top