Các cấp Công đoàn TP. Hà Nội tham gia tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Diệp
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Diệp
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Diệp
Lên top