Các cấp Công đoàn Tổng Cty Hàng hải Việt Nam: Làm lợi gần 200 tỉ đồng từ thi đua