Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Các cấp công đoàn tôn vinh lao động giỏi

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh (thứ hai trái) và Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình trao bằng khen của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh (thứ hai trái) và Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình trao bằng khen của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh (thứ hai trái) và Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình trao bằng khen của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: P.V
Lên top