Các cấp công đoàn tôn vinh lao động giỏi

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh (thứ hai trái) và Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình trao bằng khen của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh (thứ hai trái) và Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình trao bằng khen của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh (thứ hai trái) và Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình trao bằng khen của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: P.V
Lên top