Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các cấp Công đoàn tổ chức chương trình "Tết Sum vầy"