Các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động

Qua hoạt động tuyên truyền của các cấp CĐ trong tỉnh, CNLĐ tỉnh Vĩnh Phúc luôn nỗ lực thi đua lao động sản xuất, không ngừng sáng kiến để nâng cao năng suất lao động. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Qua hoạt động tuyên truyền của các cấp CĐ trong tỉnh, CNLĐ tỉnh Vĩnh Phúc luôn nỗ lực thi đua lao động sản xuất, không ngừng sáng kiến để nâng cao năng suất lao động. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Qua hoạt động tuyên truyền của các cấp CĐ trong tỉnh, CNLĐ tỉnh Vĩnh Phúc luôn nỗ lực thi đua lao động sản xuất, không ngừng sáng kiến để nâng cao năng suất lao động. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top