Các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La học tập và làm theo Bác

Các cấp công đoàn tỉnh Sơn La thường xuyên quan tâm, chăm lo đến quyền và lợi ích đoàn viên. Ảnh: LĐLĐ Sơn La.
Các cấp công đoàn tỉnh Sơn La thường xuyên quan tâm, chăm lo đến quyền và lợi ích đoàn viên. Ảnh: LĐLĐ Sơn La.
Các cấp công đoàn tỉnh Sơn La thường xuyên quan tâm, chăm lo đến quyền và lợi ích đoàn viên. Ảnh: LĐLĐ Sơn La.
Lên top