Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng: Vượt khó, chăm lo cho người lao động