Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng: Nỗ lực triển khai nhiều biện pháp phát triển đoàn viên