Các cấp công đoàn tỉnh Bạc Liêu kết nạp mới 3.682 đoàn viên

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh phát biểu tại hội nghị (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh phát biểu tại hội nghị (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh phát biểu tại hội nghị (ảnh Nhật Hồ)
Lên top