Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức hơn 1.000 cuộc tuyên truyền về Nghị quyết số 20

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Lên top